Radca Prawny Piotr Nowacki

W 1994 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim i w tym samym roku rozpoczął aplikację sądową, którą ukończył zdaniem egzaminu sędziowskiego w roku 1996. Ma jedenastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku sędziego. Orzekał w wydziale cywilnym i w wydziale ksiąg wieczystych, w których rozpoznawał między innymi sprawy z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego, w tym: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zasiedzenie, sprawy o zniesienie współwłasności, o podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami oraz sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego. Prowadził sprawy z zakresu obrotu zagranicznego.

Prowadził szkolenia z zakresu postępowania cywilnego, w tym egzekucyjnego, prawa spadkowego i rodzinnego dla radców prawnych, notariuszy i adwokatów oraz aplikantów sądowych. 

Jest współautorem książek z zakresu procedury cywilnej. Został wpisany na listę radców prawnych w 2008 r.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy w charakterze sędziego posiada wszechstronną wiedzę w zakresie postępowania sądowego oraz praktyki sądowej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Jest znawcą problematyki z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, egzekucyjnego i rodzinnego oraz obrotu nieruchomościami. Zajmuje się regulacją stanów prawnych nieruchomości i postępowaniem wieczystoksięgowym. Jest ekspertem w dziedzinie podziałów majątku wspólnego, spraw spadkowych i podziałów nieruchomości oraz postępowania egzekucyjnego.

kontakt:
nowacki@kpnp.pl