Adwokat Piotr Pieczonka

W 2000 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie w latach 2001 – 2004 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W 2004 roku złożył egzamin sędziowski. Od 2006 wykonuje zawód adwokata. W latach 2004 – 2007 pełnił obowiązki arbitra oraz Przewodniczącego Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie, gdzie brał udział w rozpoznawaniu licznych protestów i odwołań z zakresu prawa zamówień publicznych. Zawód prawnika wykonuje od 2000 roku, prowadzi stałą obsługę szeregu czynnych na rynku spółek prawa handlowego oraz indywidualnych przedsiębiorców, w związku z czym uzyskał praktyczną znajomość zagadnień prawnych związanych z prawem cywilnym, gospodarczym, marketingu, zamówień publicznych, prawem na dobrach niematerialnych (m. in. autorskim oraz patentowym), podatkowym i karnym skarbowym.

Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego i fundacji. Wpisany również na listę kandydatów na syndyków upadłości prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz zarejestrowany w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa.

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością posiada doświadczenie m. in. w  kompleksowym przeprowadzaniu transakcji nabycia nieruchomości, obsłudze transakcji: dokapitalizowania przedsiębiorstw, przejęć, połączeń i przekształceń spółek prawa handlowego, doradztwie związanym z przygotowaniem postępowań przetargowych, sporządzaniu protestów i odwołań w postępowaniach przetargowych, prowadzeniu sporów sądowych oraz spraw przed organami administracyjnymi i podatkowymi.

kontakt:
pieczonka@kpnp.pl